تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
47 بازدید
محل نشر: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب/شماره اول/ پاییز 1393/دانشکده حقوق دانشگاه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/07/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی