مالکیت زن
34 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی حقوق :سروش عدالت/11و12/1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/9/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی