ضرورت آموزش فقه در رشته حقوق
39 بازدید
محل نشر: پژوهش حقوقی/2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی