تاملی بر تعامل فقه و حقوق در اصل 167 قانون اساسی
35 بازدید
محل نشر: نشریه سروش عدالت / قم / 83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی