مفهوم عقد در قانون مدنی
34 بازدید
محل نشر: نشريه علمی- ترویجی پژوهش های علوم انسانی / قم / 79
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی