سلسله مقالات پیرامون عقد قرض
35 بازدید
محل نشر: نشریه وام / تهران / 77 - 76
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی